Home » Gebruik en onderhoud van veiligheidslijnen

Gebruik en onderhoud van veiligheidslijnen

door Redactie
603 views
veiligheidslijnen

Werken op hoogte brengt doorgaans valrisico’s met zich mee. Om dit risico zoveel mogelijk te beperken kunnen er preventieve maatregelen worden getroffen. Veiligheidslijnen zijn daarvan een voorbeeld. Lees in dit artikel alles over het gebruik en onderhoud van veiligheidslijnen.

Wat zijn veiligheidslijnen?

Veiligheidslijnen (ook wel werklijnen of vallijnen genoemd) dienen als veiligheidsvoorzieningen voor werken op hoogte. Veiligheidslijnen worden doorgaans gebruikt in combinatie met een harnas.

Wat is een vallijn?

Een veiligheidslijn kan worden gebruikt als ‘vallijn’ bij werkzaamheden op hoogte. Zodra de gebruiker valt, vangt de vallijn deze op en breekt het de val. Om letsel zoveel mogelijk te voorkomen, is in dit type veiligheidslijn een standaard valdemper geïntegreerd. De krachten die vrijkomen bij een val worden door de demper opgevangen.

Wat is een positioneringslijn?

Positioneringslijnen zijn touwlijnen die ervoor zorgen dat de gebruiker veilig en optimaal kan werken binnen een begrenst gebied. De lengte van de lijn is zodanig afgesteld dat de gebruiker niet voorbij de dakrand kan komen en stelt daardoor dus een grens aan de bewegingsruimte. De gebruiker ondervindt steun van de positioneringslijn en heeft zijn handen vrij voor de werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden.

Hoe onderhoud je veiligheidslijnen?

Om op uw werklijn te kunnen vertrouwen is het belangrijk om de lijn voor elk gebruik te controleren.

  • Geactiveerde demper: Na een val met een veiligheidslijn is de valdemper geactiveerd. Als dit is gebeurd, dan is het belangrijk de lijn direct te vervangen.
  • Beschadigde demper: Bij langdurig gebruik kan een demper beschadigen. Het kan zelfs zo zijn dat een demper wordt geactiveerd.
  • Snij- en schaafplekken: Een veiligheidslijn schuurt geregeld langs scherpe randen. Zo kunnen scheurtjes ontstaan die tot een breuk kunnen leiden.
  • Bevestigingsmiddelen: Veiligheidshaken en andere bevestigingsmiddelen worden gecombineerd met een veiligheidslijn. Controleer deze middelen altijd voor gebruik.
  • Vervuiling: Gebruik van de lijn in slechte weersomstandigheden kan zorgen voor vervuiling van de lijn. Maak de lijn naderhand zo goed mogelijk schoon alvorens hem op te bergen.
  • Jaarlijkse keuring: Om veiligheidslijnen verantwoord te kunnen gebruiken, dienen deze jaarlijks te worden gekeurd door een daarvoor gecertificeerd persoon.

Gerelateerd